Luka Stemberga

Pozicija:
Software Developer
O Luki

Čovjek s kompajlerom u glavi. Nema te development tehnologije koje ne može savladati u kratkom roku!

Kontakt