SURADNJOM DO REALIZACIJE

Za vas možemo

RAZVOJ APLIKACIJA
Razviti
nove geoinformacijske sustave na bazi satelitskih snimki (Earth observation) i umjetne inteligencije.
Transformirati
vaše poslovanje u turizmu, poljoprivredi, telekomunikacijama ili prostornom planiranju.
Izraditi
projektnu dokumentaciju kako bi dobili geografski informacijski sustav (GIS) prilagođen vašim potrebama.
UPRAVLJANJE PODACIMA
Nadograditi
postojeći sustav novim funkcionalnostima ili povezati vaše podatke i baze terenskim podacima u GIS-u.
Integrirati
GIS funkcionalnosti i podatke u vaš sustav te razviti potpuno nova informacijska rješenja temeljena na satelitskim podacima.
Implementirati
automatsku obradu velikih količina prostornih podataka pomoću ETL softvera FME i programiranjem skripti.
KONZULTANTSKE USLUGE
Standardizirati
podatke prema međunarodnim normama za geoprostorne podatke (ISO/OGC), čime će oni postati upotrebljivi i korisni.
Prilagoditi
vaše prostorne podatke i geoinformacijske sustave zakonodavnim okvirima - INSPIRE i NIPP.
Kontrolirati
podatke koje vam je isporučio
netko drugi te provjeriti prethodno
uspostavljene geoinformacijske
sustave.

USAVRŠITE SVOJE ZNANJE

Edukacije

Odaberite između sedam detaljno osmišljenih edukacija, ovisno o Vašim potrebama i početnom znanju. Ukoliko želite steći osnovno ili napredno znanje o QGIS-u, znanja o satelitskim podacima i kako ih primjenjivati ili vas možda zanima tehnologija upravljanja i vizualiziranja prostornih podataka (Geoserver i MapStore), LIST LABS nudi stručne edukacije za vašu tvrtku ili instituciju.
Edukacije su namjenjene svima koji žele proširiti svoje znanje, saznati sve o specifičnim nišnim problemima i aktualnim projektima. Predviđene su za manje grupe polaznika (10-15), što nam omogućava individualni pristup i opuštenu radnu atmosferu. U sklopu pojedinih tečajeva uključeni su materijali na hrvatskom jeziku koji prate sve što ćemo obrađivati uz praktične primjere i zadatke. Ako imate pitanja, nedoumice ili želite provjeriti ima li slobodnih termina, kontaktirajte nas putem obrasca u nastavku.
Temeljno stručno usavršavanje u području „Osnovne funcionalnosti i primjena GIS-a“ pružit će polaznicima temeljna znanja o alatima geoinformacijskih sustava. Polaznike će se upoznati sa pojmom GIS-a, mogućnostima primjene, te upoznati s načinom i osnovnim radom unutar programskog paketa otvorenog koda Quantum GIS (QGIS).

 

Prema planu i programu temeljnog stručnog usavršavanja polaznici će se upoznati s osnovnim mogućnostima QGIS-a koje će omogućiti snalaženje i stvaranje temelja za daljnje napredne prostorne analize geopodataka. Istražiti će se mogućnosti transformacije između koordinatnih sustava, mogućnosti georeferenciranja, objasniti će se prikupljanje i uređivanje podataka te upoznavanje s različitim vrstama podataka (vektroski i rasterski).

 

Krajnji rezultat tečaja je stvaranje temelja i prijenos znanja o pojmu GIS-a, primjenama u svakodnevnom životu, upoznavanje sa alatima za obradu prostornih podataka te omogućiti osnovno znanje o vizualizaciji, upravljanju, uređivanju i jednostavnoj prostornoj analizu geopodataka kroz izradu i vizualizaciju osnovne GIS karte.

 

Trajanje: 2 dana
Lokacija održavanja: Zagreb
Maksimalan broj polaznika: 10
Predviđeni datum održavanja: Proljeće 2023.
Napredno stručno usavršavanje pružit će polaznicima znanja o alatima koja omogućuju interaktivno korištenje prostornih podataka i dijeljenje s krajnjim korisnicima u standardiziranim web GIS formatima.

 

Pomoću Geoservera korisnici će naučiti kako svoje podatke i projekte oživjeti i dijeliti s drugima putem standardiziranih OWS(OGC) web servisa. Pomoću MapStorea korisnici će naučiti vizualizirati podatke servirane putem Geoservera s ciljem razvijanja funkcionalne webGIS aplikacije. Kroz napredno stručno usavršavanje osposobit će se polaznike za samostalno instaliranje i postavljanje radnog okruženja Geoservera i MapStorea, upoznat će ih se sa dijelovima web sučelja, workspaceom i data direktorijima. Polaznici će dobiti smjernice kako koristiti prostorne podatke u sklopu web GIS proizvoda koji su javno dostupni i kojih se standarada i pravila moraju pridržavati.

 

Uz teorijsko znanje steći će i praktično uz rad sa rasterskim i vektorskim slojevima koje će pripremiti, kreirati i zatim objaviti i stilizirati koristeći Geoserver, te ih vizualizirati koristeći MapStore.

 

Trajanje: 2 dana
Lokacija održavanja: Zagreb
Maksimalan broj polaznika: 10
Predviđeni datum održavanja: Rujan, 2023.
Svrha tečaja je postizanje dodatnih znanja u obradi i analizi podataka satelitskih, ortofoto snimaka i snimaka dobivenih korištenjem bespilotnih letjelica, odnosno znanja u korištenju metoda daljinskih istraživanja za potrebe identifikacije promjena na pokrovu zemljišta i identifikaciji objekata. Kroz edukaciju provest će se uvod u najčešće modele strojnog učenja koji se koriste za provedbu klasifikacija i analiza snimki.

 

Tečaj sadrži teorijski dio popraćen praktičnim zadacima uz odgovarajuće materijale i upute predavača.

 

Trajanje: 2 dana
Lokacija održavanja: Zagreb
Maksimalan broj polaznika: 10
Predviđeni datum održavanja: Rujan, 2023.
Napredno stručno usavršavanje u području „Agilno upravljanje projektima u geodeziji“ pružit će polaznicima napredna znanja o agilnom upravljanju projektima u geodeziji i stjecanje novih znanja i vještina agilnog upravljanja uz pisanu provjeru stečenog znanja, te unaprijediti organizacijski oblik poslovanja u trendu s trenutačnim poslovanjem kod nas i u svijetu. Predavanje obuhvaća načela agilnog upravljanja projektima, Lean metodologiju, Scrum i Kanban. Cilj edukacije je upoznati polaznike s metodama agilnog upravljanja projektima. Polaznici će u timskom radu primijeniti predstavljene agilne metode na primjerima svojih projekata.

 

Trajanje: 1 dan
Lokacija održavanja: Zagreb, Online
Maksimalan broj polaznika: 15
Predviđeni datum održavanja: Naknadno objavljen
Temeljno stručno usavršavanje u području „Oblikovanje projektnih ideja i upravljanje projektima u geodeziji“ pružit će polaznicima temeljna znanja o projektnom načinu rada u geodeziji i unaprijediti organizacijski oblik poslovanja u trendu s trenutačnim poslovanjem kod nas i u svijetu. Cilj edukacije je upoznati polaznike s pristupom odabira i oblikovanja projektne ideje, te predstaviti provedbu projekta u danom vremenu i proračunu uz korištenje najpovoljnijih resursa kako bi se smanjio rizik, osigurala maksimalna kvaliteta te u konačnici uspješnost projekta. Polaznici će u timskom radu primijeniti predstavljene alate i tehnike za upravljanje opsegom, rasporedom, resursima, kvalitetom i dionicima na primjerima svojih projektnih ideja.

 

Polaznici će naučiti:
 • Oblikovati projektnu ideju,
 • Definirati svrhu, cilj, isporuke i opseg projekta,
 • Odrediti proračun, krajnje korisnike i dionike projekta,
 • Strukturno raščlaniti projekt i vremenski rasporediti projektne aktivnosti,
 • Koristiti metode za upravljanje kvalitetom i rizicima na projektu,
 • Osnove za pokrenuti, planirati, provesti, nadzirati i zatvoriti projekt.
Trajanje: 2 dana
Lokacija održavanja: Zagreb, Online
Maksimalan broj polaznika: 15
Predviđeni datum održavanja: Naknadno objavljen
Temeljno stručno usavršavanje u području „Razvoj projektnih timova, upravljanje komunikacijom i razvoj međuljudskih odnosa“ pružit će polaznicima temeljna znanja o radu u timu, o oblicima i načinima učinkovite komunikacije kao i unaprjeđivanju međuljudskih odnosa u radnom okruženju. Cilj edukacije je kroz teoretski i praktičan rad upoznati polaznike s učinkovitim upravljanjem projektnim timom i komunikacijama na projektima i zadacima, motiviranjem tima te razvojem zajedništva u timu.

 

Polaznici će naučiti:
 • Sudjelovati u planiranju resursa,
 • Raditi na razvoju tima, upravljanju timom,
 • Primjenjivati nove trendove i prakse u upravljanju resursima na projektu,
 • Sudjelovati u razvoju i motiviranju tima,
 • Primjenjivati alate i tehnike upravljanja timova,
 • Upravljati komunikacijom na projektu,
 • Upravljati sastancima,
 • Planirati uključivanje dionika u projekt,
 • Upravljati komunikacijom na projektima,
 • Primjenjivati tehnike rješavanja konflikata,
 • Tehnike motivacije tima i samog sebe,
 • Raditi na zajedništvu tima.

 

Trajanje: 2 dana
Lokacija održavanja: Zagreb, Online
Maksimalan broj polaznika: 15
Predviđeni datum održavanja: Naknadno objavljen
Temeljno stručno usavršavanje u području „Upravljanja rizicima“ pružit će polaznicima temeljna znanja o identifikaciji rizika, njihovoj kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi, izradi prioritetne liste rizika, planiranju odgovora na rizike, te njihovom nadzoru i kontroli. Polaznici će naučiti koristiti alate i tehnike kao što su Ishikawa riblja kost, matrica vjerojatnosti pojave i učinka rizika, metodu kritičnog puta, PERT metodu, Pareto metodu. Cilj edukacije je kroz teoretski i praktičan rad upoznati polaznike s učinkovitim upravljanjem rizicima u njihovoj organizaciji.

 

Polaznici će naučiti:
 • Primijeniti alate za identifikaciju rizika,
 • Provesti analizu identificiranih rizika,
 • Odrediti strategije odgovora na rizike,
 • Izraditi Registar rizika.

 

Trajanje: 2 dana
Lokacija održavanja: Zagreb, Online
Maksimalan broj polaznika: 15
Predviđeni datum održavanja: Naknadno objavljen

Prijavi se

Imaš pitanja, nedoumice ili želiš provjeriti ima li slobodnih termina?