Znanstvena studija “Značaj i uloga svemirskih prostornih podataka u uzgoju mediteranskih kultura srednjodalmatinskih otoka”

S ponosom i zadovoljstvom objavljujemo završetak projektnih aktivnosti na projektu ”Značaj i uloga svemirskih prostornih podataka u uzgoju mediteranskih kultura srednjodalmatinskih otoka” kojeg je naša tvrtka provodila tijekom nekoliko proteklih mjeseci, u suradnji s partnerima LAG Škoji i LAG Brač. Navedeni projekt proveden je u okviru aktivnosti Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže 2021.-2022., a sufinanciran je sredstvima Mjere 20 Tehnička pomoć iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Studija kao glavni produkt projekta

Glavni produkt projekta očituje se kroz izrađenu znanstvenu studiju ”Značaj i uloga svemirskih prostornih podataka u uzgoju mediteranskih kultura srednjodalmatinskih otoka” kroz koju je osmišljen i proveden pilot-projekt inventarizacije i primjenjivosti inovativnih tehnoloških rješenja u poljoprivredi utemeljenih na uporabi svemirskih prostornih podataka. Autorski tim studije čine doc.dr.sc. Marin Čagalj (voditelj istraživanja), mr. sc. Dragan Divjak mag. ing. geod. et geoinf. (direktor tvrtke LIST LABS), Antonio Morić-Španić, mag. geogr. (vanjski stručni suradnik) te Damir Matić, mag. ing. geod. et geoinf. (lead softver developer, LIST LABS).

Rezultati Studije

Izradom studije analizirano je trenutno stanje, izazovi i problemi te budući trendovi razvoja poljoprivrede srednjodalmatinskih otoka s posebnim osvrtom na utjecaj klimatskih promjena na otočnu poljoprivredu. Studijom su inventarizirane i obrazložene mogućnosti korištenja svemirskih prostornih podataka u uzgoju mediteranskih kultura srednjodalmatinskih otoka (Brača, Hvara, Visa i Šolte) s posebnim osvrtom na dvije najzastupljenije poljoprivredne kulture – maslinu i vinovu lozu. Zaključno, u završnom poglavlju studije predložen je implementacijski model budućih provedbenih smjernica za integraciju svemirskih prostornih podataka u uzgoj mediteranskih kultura predmetnog područja.

Predstavljanje rezultata

Kroz projekt je, uz izradu znanstvene studije, provedena edukacijska radionica jačanja znanja i kapaciteta 15 žena iz ruralnog otočnog područja kroz provedbom edukacije o mogućnostima korištenja i upravljanja svemirskim prostornim podacima, koja je 7. studenog 2022. godine održana u gradu Hvaru.
Završno predstavljanje rezultata znanstvene studije održano je 21. studenog 2022. godine u gradu Hvaru, a na istom je sudjelovao zapaženi broj lokalnih dionika iz različitih područja – lokalni poljoprivrednici, predstavnici udruga vinara, predstavnici javnog sektora, obrazovnih institucija, organizacija civilnog društva, privatnih tvrtki i obrta i dr.
Rezultati znanstvene studije bit će iskorišteni za unaprjeđenje razvoja i upravljanja poljoprivrednim resursima srednjodalmatinskih otoka, a istu možete preuzeti u nastavku.