Cilj je bio uspostaviti kartografsku produkciju topografskih karata različitih mjerila te izraditi servise za posluživanje vektorskih podataka i gotovih kartografskih produkata. U kompletnom obimu projekta LIST LABS je sudjelovao kao podrška u izradi pojedinih komponenti.
Klijent:
DGU
Godina izrade:
2019./2020.
LIST LABS je sudjelovao kao podrška u izradi pojedinih komponenti sustava i to:
  1. Izrada prijedloga specifikacija pojedinih komponenti sustava
  2. Izrada konceptualnih, logičkih i fizičkih modela podataka za uspostavu produkcijskih topografskih i kartografskih baza podataka
  3. Automatizacija postupaka produkcije unutar pojedinih komponenti sustava (modelinih i kartografskih generalizacija te mapiranja
  4. Automatizacija simbolizacije te kartografska interpretacije obrađenih podataka
  5. Nadzor nad provedbom projekta

Rezultat

Rezultati komponenti projekta u kojima je sudjelovao listlabs su: 5 specifikacija proizvoda, 2 baze podataka s 8 shema (4 kartografske i 4 topografske), 59 FME workspace-ova, vrijeme produkcije izrade lista karte skraćeno je cca. 10 puta, postignuta je zahtjevana automatizacija postupaka (cca. 85%).