Hidrološki ATLAS je sustav prostornih informacija sa snažnim kartografskim karakterom čija je primarna namjena interaktivna vizualizacija hidroloških prostornih i statističkih podataka.
Klijent:
Hrvatske vode, DHMZ
Godina izrade:
2023.

Rješenje

Razvijena je web GIS aplikacija Hidrološki ATLAS s ciljem pružanja interaktivne platforme korisnicima za smanjenje rizika od poplava u RH, uz unapređenje vodnog i ekološkog praćenja, analiza i rješenja za integralno i održivo upravljanje vodama, vodnim okolišem i rizicima od poplava.

Rezultat

Web GIS aplikacija Hidrološki ATLAS poboljšava vizualizaciju hidroloških podataka. Projekt sistematizira podatke o slivovima, modernizira mjernu mrežu, razvija matematičke modele i studije upravljanja rizicima od poplava. Korisnici ove web GIS aplikacije su upravljači vodnim resursima i ostali dionici koji donose informirane odluke o upravljanju i dodjeli vode, istraživači i akademici koji zahtijevaju detaljne i točne podatke za svoje studije te opći korisnici koji su zainteresirani za učenje o hidrološkim sustavima svog područja.
Za posjet stranici, kliknite ovdje.