Za Državnu geodetsku upravu razvili smo aplikaciju registar geografskih imena kako bismo ih standardizirali i ujednačili za potrebe prikupljanja, evidentiranja, obrađivanja, razumijevanja, povezivanja, istraživanja i publiciranja različitih podataka o prostoru. Cilj nam je bio i osigurati točnost, potpunost i dosljednost podataka koji se primjenjuju u izradi službenih dokumenata, kao i u nacionalnoj i međunarodnoj komunikaciji.
Klijent:
Državna geodetska uprava (DGU)

Rješenje

Podaci u Registru geografskih imena strukturirani su za jednostavno korištenje i primjenu na internacionalnoj razini, sve zemlje imaju kompatibilne formate, te međusobno dijele baze podataka koje se na ovaj način prikupljaju jednom, a koriste višekratno.  Podaci obuhvaćaju cjelokupni teritorij Republike Hrvatske do granica sa susjednim državama, uključujući morski dio.

Rezultat

Od nastanka aplikacije Registra koju smo programirali za DGU prikupljeno je 130 000 lokacijskih podataka koje će u daljnjem radu koristiti sve instance Državne uprave. RGI je najveći izvor otvorenih prostornih podataka u RH. Sama aplikacija se svake godine nadograđuje, te kontinuirano održava od strane LIST LABS tima za DGU.
Za posjet stranici, kliknite ovdje.